โต๊ะอาหารบองก้า  4ฟุต TB 4
หมวดหมู่สินค้า: โต๊ะ-อาหาร
รหัส : TB 4
ขนาดโต๊ะ 80x120x75 ซม. C 407 BP เก้าอี้ไม้ บองก้า เคลือบ PVC ขนาด 44x39x86 ซม. ราคาเก้าอี้ตัวละ 590 บาท
ราคาด้านใน

แท็ก:

01 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 94 ผู้ชม

ขนาดโต๊ะ 80x120x75 ซม. ราคา 2,290 บาท

C 407 BP เก้าอี้ไม้ บองก้า เคลือบ PVC ขนาด 44x39x86 ซม.

ราคาเก้าอี้ตัวละ 590 บาท